PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agendový informační systém Registru práv a povinností – Působnostní (AIS RPP Působnostní)

Agendový informační systém RPP Působnostní sloužící pro správu agend, rolí a působností. Pro účely tohoto dokumentu je AIS RPP Působnostní chápán v užším smyslu jen jako AIS sloužící orgánům veřejné moci k ohlašování a registraci agend a oznamování a registraci působnosti v agendě.