PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Konference ISSS 2010

Termín a místo konání:   12. - 13. 4. 2010, kongresové centrum Aldis, Hradec Králové  

Konference ISSS 2010 je věnována tématům souvisejícím s aktuálním stavem rozvoje e-governmentu v ČR a okolních zemích včetně budování základních registrů. 

Na konferenci bude zahájena oficiální informační kampaň k základním registrům.

Vybrané prezentace z konference:

Základní registry pro veřejnou správu

pdf.png Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu;

pdf.png Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, Ministerstvo vnitra

Správa základních registrů
Mgr. Michal Novák, Ministerstvo vnitra

Principy systému Základních registrů
Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra

 4 x základní registry moderuje Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
Registr práv a povinností (RPP)
Ing. Štěpánka Steinbachová, Ministerstvo vnitra

Registr obyvatel (ROB)
JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra

Informační systém základních registrů (ISZR)
Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra

Registr osob (ROS)
Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN)
Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální

Informační systém ORG
Ing.Antonín Šusta, Úřad pro ochranu osobních údajů