PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Doporučený vzor („formulář“)

Jakýkoliv úřad může po občanech vyžadovat vyplnění pouze těch formulářů, které jsou centrálně stanoveny, tzn. mají oporu v právním předpisu (jejich podoba je přesně dána). Ostatní „formuláře“ používané na jednotlivých správních úřadech jsou spíše vzorem/návodem, jak má podání v určité věci vypadat (co musí obsahovat, aby pro řešení konkrétní životní situace bylo tzv. perfektní). Správní orgán nemůže odmítnout podání, které je po obsahové stránce v pořádku, ale není dodržena doporučená forma „formuláře“. Jestliže se občan rozhodne doporučený vzor (návod, „formulář“) využít, je jeho vyplnění zcela dobrovolné, a to i v případě, že bude obsahovat údaje, které jsou obsaženy v ZR.