PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Formulářový AIS (FAIS)

Sada formulářů v prostředí CzechPOINT@Office umožňující:

  • poskytovat referenční údaje (ověřit údaje vůči referenčním vedených v základních registrech);
  • iniciovat proces reklamace referenčního údaje (vznesení pochybnosti o správnosti referenčního údaje);
  • nahlásit klientovi seznam osob, které budou formou datové schránky informování o změně referenčních údajů klienta (zmocnění k informaci o změnách).