PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informační systém datových schránek (ISDS)

Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích. Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence. Je definován zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.