PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nesprávný referenční údaj

Definice dle ZZR: § 4 odst. 5) “ Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu.“

Výklad: Správnost referenčního údaje může zpochybnit kdokoliv, kdo je oprávněn daný referenční údaj získat ze základního registru a to v případě, že je schopen prokázat jeho nesprávnost, nebo má jiné oprávněné pochybnosti o jeho správnosti. Referenční údaj za nesprávný označuje editor tohoto údaje. Označení referenčního údaje za nesprávný odstraňuje editor tohoto údaje neprodleně poté, co ověří jeho správnost.