PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma "Kyberbezpečnost - více než zákon II"

SZR se zúčastnila semináře na téma "Kyberbezpečnost - více než zákon II" v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze dne 1. 6. 2015.

Letošní seminář navázal na seminář v loňském roce, který se věnoval tehdy připravovanému zákonu o kybernetické bezpečnosti. SZR se v této souvislosti připravuje na audity ISMS a ITSM a soustavně se zdokonaluje v plnění povinností, které pro ni vyplývají ze zákona č. 181/2014 Sb. a vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, stejně jako z vyhlášky č. 317/2014, o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

Semináře a následné diskuse se za SZR zúčastnili ředitel Ing. Michal Pešek, vedoucí oddělení bezpečnosti Miroslav Klimeš a vedoucí oddělení řízení projektů a změn Marek Pazderka. Záštitu semináři poskytli místopředseda PS PČR Ing. Jan Bartošek, ředitel NBÚ Ing. Dušan Navrátil a náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií JUDr. Jaroslav Strouhal. Program semináře a další bližší informace naleznete na webovém odkazu Egovernmentu - http://www.egovernment.cz/kyber/default.htm.

Mgr. Marek Hejduk, pracovník pro vztah s veřejností, 2. 6. 2015.