PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agendové systémy

Prostřednictvím agendových informačních systémů budou do ROBu editovány údaje o fyzických osobách. Je v nich vedeno více údajů o fyzických osobách (např. údaj o rodném čísle, omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, údaj o osvojení, rodinný stav), taky údaje historické.

 1. Agendový informační systém evidence obyvatel
  • je spravován Ministerstvem
  • do ROBu edituje údaje o státních občanech České republiky
  • do AISEO jsou zapisovány údaje:
   • příjmení (matriční úřad, krajský úřad- u osoby, která nabyla státní občanství)
   • jméno, popřípadě jména (matriční úřad, krajský úřad- u osoby, která nabyla státní občanství)
   • adresa místa pobytu (po novele zákona i doručovací adresa, ohlašovna)
   • datum, místo a okres narození, u narozeného v cizině datum, místo a stát jména (matriční úřad, krajský úřad- u osoby, která nabyla státní občanství)
   • datum, místo a okres úmrtí, u zemřelého v cizině údajů datum úmrtí, místo a stát. U rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého se vede v rozhodnutí uvedený den smrti nebo den, který nepřežil a právní moc tohoto rozhodnutí (matriční úřad)
   • státní občanství, popřípadě více státních občanství (matriční úřad, krajský úřad- u osoby, která nabyla státní občanství)
 2. Cizinecký informační systém
  • je spravován Policií České republiky a Ministerstvem vnitra
  • obsahuje údaje o cizincích s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, občanech EU, azylantech, tzv. jiných fyzických osobách
  • do CIS jsou zapisovány údaje:
   • příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, u narozeného v cizině datum, místo a stát (Policie České republiky)
   • datum, místo a okres úmrtí, u zemřelého v cizině údajů datum úmrtí, místo a stát. U rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého se vede v rozhodnutí uvedený den smrti nebo den, který nepřežil a právní moc tohoto rozhodnutí (matriční úřad)
   • státní občanství, popřípadě více státních občanství
   • čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - průkaz o povolení k pobytu (Policie České republiky)
 3. Informační systém občanských průkazů
  • je spravován Ministerstvem vnitra
  • do AISEOP jsou zapisovány údaje:
   • čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - občanský průkaz (obecní úřad obce s rozšířenou působností)
   • bezpečnostní osobní kód občanského průkazu (obecní úřad obce s rozšířenou působností)
 4. Informační systém cestovních dokladů
  • je spravován Ministerstvem vnitra
  • do AISECD jsou zapisovány čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - cestovní pas (Ministerstvo vnitra z údajů získaných od výrobce dokladu)
 5. Informační systém datových schránek
  • je spravován Ministerstvem vnitra
  • do ROBu edituje záznam o zpřístupnění datové schránky fyzické osoby