PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dokumenty

Metodická pomoc k zákonu č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvisloti s přijetím zákona o základních registrech (informace k činnosti od 1.7.2010):

 1. Informace a manuál k činnosti matričních úřadů:

  Informace pro matriky, soubor typu .pdf
  Manuál pro matriky, soubor typu.pdf

 2. Informace a manuál k postupu ohlašoven při zápisu údaje o adrese místa trvalého pobytu:

  Informace pro ohlašovny, soubor typu .pdf
  Manuál pro ohlašovny, soubor typu.pdf

 3. Informace a manuál pro zaměstnance soudů k zápisu údajů:

  Informace pro soudy, soubor typu.pdf
  Manuál pro soudy, soubor typu.pdf

 4. Informace a manuál k činnosti krajských úřadů:

  Informace pro KÚ, soubor typu.pdf

  Manuál pro KÚ, soubor typu.pdf

 5. Manuál pro obce - verze 1.05.pdf Manuál pro obce - verze 1.05.pdf (2,62 MB) k využívání údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel.

Prezentace o Registru obyvatel a pomocné dokumenty, které souvisejí s metodickou instruktážní akcí zorganizovanou Ministerstvem vnitra u příležitosti zahájení provozu registru k 1. červenci 2012.  

Zákon č. 222/2012 SB. Zákon č. 222/2012 SB. (27,00 KB)
Poskytování údajů na základě žádosti fyzické osoby Poskytování údajů na základě žádosti fyzické osoby (29,50 KB)
Prezentace k Registru obyvatel Prezentace k Registru obyvatel (5,12 MB)
Změnové sestavy Změnové sestavy (21,50 KB
 


Prezentace se základními informacemi k registru obyvatel z ISSS 2010, soubor typu .ppt