PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Seznam nejčastějších dotazů a odpovědí k ročním výpisům o využití údajů v registru osob

1.  Proč mi byl výpis zaslán?

Výpis je zasílán automaticky bezplatně za každý uplynulý kalendářní rok všem subjektům vedeným v registru osob, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Jde o splnění povinnosti z § 14 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Nerozumím, co se ode mě žádá a co mám s výpisem udělat?

Na výpis není třeba reagovat ani jej nikam zasílat. Výpis má informativní charakter. Obsahuje informace o tom, které orgány veřejné moci, v jaké agendě a z jakého důvodu se na Vaši osobu v registru osob dotazovali. Pokud jako příjemce zprávy máte jakékoliv pochybnosti o oprávněnosti přístupu uvedených orgánů veřejné moci k referenčním údajům Vaší osoby vedeným v základním registru osob, může se obrátit přímo na příslušný subjekt s žádostí o poskytnutí doplňujících informací - najdete jej ve sloupci Subjekt (OVM). Toto právo Vám náleží ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3.  Jak poznám, že jsem subjektem údajů v registru osob a jaké údaje jsou o mě vedeny?

Registr osob vede údaje o osobách uvedených v § 25 zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Stejný zákon v § 26 stanovuje, které údaje se o osobě vedou. Bližší informace naleznete v článku Základní informace nebo na stránkách ČSÚ

4.   Jsou výpisy zasílány zdarma a jak často?

Výpis je odesílán jedenkrát ročně (za uplynulý kalendářní rok) a bezplatně do datových schránek subjektů údajů.

5.   Nemám datovou schránku, jak mohu výpis získat?

Pokud nemáte zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku právnické osoby či podnikající fyzické osoby, můžete jako subjekt údajů registru osob požádat o záznam o využívání údajů v registru osob za Vámi určené období na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Vydání ověřeného výstupu je zpoplatněno částkou 100,-Kč za první a 50,-Kč za každou další stranu výpisu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu doporučujeme předem ověřit počet stran výpisu.

6.   Zřídil jsem si datovou schránku, ale výpis mi nedorazil.

Odesílání probíhá jedenkrát za rok. Pravděpodobně jste si zřídil datovou schránku až po termínu odesílání. O výpis však můžete bezplatně zažádat vyplněním formuláře „Záznam o využívání údajů v registru osob " umístěném na Portálu veřejné správy. Je třeba mít na paměti, že datová schránka musí být nejen zřízena, ale i zpřístupněna.

Dalším důvodem pro neobdržení výpisu může být skutečnost, že o Vás nejsou vedeny referenční údaje v registru osob (tzn. nejste subjektem údajů v registru osob), a proto jste nemohl obdržet tento výpis.